Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

CHÚ Ý: DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRÔNG THI CÁC KHÓA

CHÚ Ý: DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRÔNG THI ...

04:39 | 22/03/2019

Tuần từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

Thi lại tại H7

Khóa 52-53

 

STT

Tên môn thi lại

Thời gian

GV trông thi

1.

Nguyên lý kế toán

Tài chính-Tiền tệ

8h Thứ 2

(25/3/2019)

 

Cô Linh

Cô Nga

2.

Luật Kinh tế

9h30 Thứ 2

(25/3/2019)

 

Thi lại tại H24

Khóa 52-53

 

STT

Tên môn thi lại

Thời gian

GV trông thi

1.

Pháp luật

14h Thứ 2

(25/3/2019)

Thầy Tùng

Cô Hợp

2.

Kỹ năng giao tiếp

15 Thứ 2

(25/3/2019)

 

 

Thi lại tại H16

Khóa 52-53

 

STT

Tên môn thi lại

Thời gian

GV trông thi

1.

Kinh tế chính trị

9h Thứ 5

(28/3/2019)

Cô Ánh

Cô Hồng Hà

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới