Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách cán bộ coi thi tuần 19

Danh sách cán bộ coi thi tuần 19

11:08 | 05/02/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 50B

MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

Thời gian: 13h30  Thứ 5  ngày 14/12/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Vũ Thanh Ánh

 

2

Đỗ Hòa Hợp

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&51B

MÔN MARKETING& NL THỐNG KÊ

Thời gian: 13h30  Thứ 5  ngày 14/12/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Thanh Huyền

 

2

Nguyễn Hoàng Long

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới