Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách cán bộ coi thi tuần 47

Danh sách cán bộ coi thi tuần 47

10:18 | 06/07/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52B

MÔN: Giáo dục AN-QP  -  Thời gian: 8h  Thứ 4 ngày 27/06/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đinh Công Vượng

H17

2

Nguyễn Hoàng Long

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN MARKETING

Thời gian: 8H  Thứ 4  ngày 27/06/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Chử Minh Huế

H23

4

Đào Phương Hà

2

Vũ Thanh Ánh

H24

5

Nguyễn Quốc Quân

3

Trần Thu Nga

H25

6

Lã  Ngọc Diệp

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 50B

MÔN: KT Máy -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 28/06/2018  

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đinh Xuân Hoàng

H17

2

Nguyễn Hồng Nhung

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 50B

MÔN: Kiểm toán -  Thời gian: 9h30  Thứ 5 ngày 28/06/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Thị Linh

H17

2

Nguyễn Phương Thảo

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&B

MÔN: Kế toán doanh nghiệp 2  -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 28/06/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đỗ Hòa Hợp

H17

2

Vũ Đỗ Minh

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN: Giáo dục AN-QP  -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 28/06/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đinh Công Vượng

H17

2

Nguyễn Hoàng Long

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Thời gian: 8H  Thứ 6  ngày 29/06/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Hải Đường

H23

4

Nguyễn Thanh Huyền

2

Nguyễn Hoàng Long

H24

5

Trần Thanh Tùng

3

Đỗ Thanh Hà

H25

6

Vũ Xuân Hòa

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&B

MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Thời gian: 8H  Thứ 6  ngày 29/06/2018

 

 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Chử Minh Huế

H17

2

Nguyễn Hồng Hà

 

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới