Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách giáo viên trông thi các khóa

Danh sách giáo viên trông thi các khóa

03:04 | 15/03/2019

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI LẠI KHÓA 51B

MÔN: Kiểm toán -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 21/03/2019

MÔN: Thực tập kế toán thủ công -  Thời gian: 9h30  Thứ 5 ngày 21/03/2019

 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Hồng Hà

H17

2

Lương Thị Hường

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI LẠI KHÓA 51B

MÔN: KT Máy                          Thời gian: 8h  Thứ 6 ngày 22/03/2019 

MÔN: Tổ chức công tác KT    Thời gian: 9h30  Thứ 6 ngày 22/03/2019 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đinh Xuân Hoàng

H17

2

Nguyễn Hồng Nhung

 

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HP2

Thời gian: 9H  Thứ 6  ngày 22/3/2019

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đỗ Hòa Hợp

H23

4

Phan Thị Huyền

2

Nguyễn Phương Thảo

H24

5

Đỗ Thanh Hà

3

Nguyễn Quốc Quân

H25

6

Vũ Thanh Ánh

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới