Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách giáo viên trông thi lại tuần 8

Danh sách giáo viên trông thi lại tuần 8

06:02 | 17/10/2017

 

LỊCH THI LẠI KHÓA QP14

STT

NGÀY THI LẠI

THỜI GIAN

MÔN THI LẠI- Hội trường

GIÁO VIÊN TRÔNG THI

1.

Thứ 2

25/9/2017

8h -9h30

Kế toán máy -Phòng máy

THẦY HOÀNG

Tin học - Phòng máy

2.

Thứ 2

25/9/2017

13h30-14h30

Kinh tế chính trị - H2

CÔ THANH ÁNH

Pháp luật - H2

3.

Thứ 2

25/9/2017

15h-16h30

Tài chính doanh nghiệp

- H2

Soạn thảo văn bản - H2

Kỹ năng giao tiếp - H2

Kinh tế vi mô - H2

4.

Thứ 3 - 26/9/2017

14h

Thực tập kế toán thủ công - H2

CÔ HÀ  - CÔ DIỆP

5.

Thứ 4-27/9/2017

13h30

Tổ chức công tác kế toán - H2

Nguyên lý thống kê

 

 

CÔ HUẾ

6.

Thứ 4 - 27/9/2017

15h

Kế toán doanh nghiệp HP2

Quản trị học

 

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới