Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách giáo viên trông thi tuần 30

Danh sách giáo viên trông thi tuần 30

03:38 | 21/02/2019

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 53B

MÔN: Giáo dục chính trị  -  Thời gian: 9h  Thứ 4 ngày 27/2/2019 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đỗ Thanh Hà

H17

2

Trần Thu Nga

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52B&53A

MÔN: Luật kinh tế  -  Thời gian: 9h  Thứ 5 ngày 28/2/2019 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Phan Thị Huyền

H17

2

Đinh Xuân Hoàng

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Thời gian: 9H  Thứ 6  ngày 1/3/2019

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Trần Thanh Tùng

H23

4

Vũ Xuân Hòa

2

Nguyễn Thị Linh

H24

5

Lương Thị Hường

3

Nguyễn Hồng Hà

H25

6

Nguyễn Hoàng Long

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới