Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Danh sách giáo viên trông thi

Danh sách giáo viên trông thi

08:19 | 03/05/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 50B

MÔN: Phân tích HĐKT -  Thời gian: 8h  Thứ 3 ngày 8/05/2018  

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Chử Minh Huế

H17

2

Nguyễn Phương Thảo

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 50B

MÔN: Tổ chức CTKT -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 10/05/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Hồng Hà

H17

2

Nguyễn Thị Linh

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&B

MÔN: Thuế Nhà nước -  Thời gian: 14h  Thứ 5 ngày 10/05/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đinh Công Vượng

H17

2

Vũ Xuân Hòa

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thời gian: 8H  Thứ 5  ngày 10/05/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Trần Thanh Tùng

H23

4

Nguyễn Quốc Hải

2

Đào Phương Hà

H24

5

Lã Thị Ngọc Diệp

3

Đỗ Hòa Hợp

H25

6

Vũ Đỗ Minh

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới