Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Lịch ôn thi tốt nghiệp của Khóa 50B

Lịch ôn thi tốt nghiệp của Khóa 50B

06:13 | 23/09/2018

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 50B

Tuần từ 10/09 đến ngày 21/09/2018

Tại H18 – Sáng 7h30

Môn học

Ngày tháng

GV giảng

Kế toán

11/09/2018

Cô Hằng

Tài chính

12/09/2018

Thầy Quân

Chính trị

13/09/2018

Cô Thảo

Kế toán

14/09/2018

Cô Hằng

Kế toán

17/09/2018

Cô Hằng

Tài chính

18/09/2018

Thầy Quân

Kế toán

19/09/2018

Cô Hằng

Chính trị

20/09/2018

Cô Thảo

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới