Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

10:10 | 04/09/2015

 

    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

      Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, tiền thân là trường Cán bộ Tài chính được UBHC thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 5414/QĐ-TCDC ngày 20/10/1964.

     Năm 1966 theo Quyết định số 1560/QĐ-TCCQ ngày 30/6/1966 của UBHC Thành phố Hà Nội, trường Cán bộ Tài chính Hà Nội được đổi tên thành trường Trung học Tài chính- Kế toán trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

      Năm 1971 sáp nhập thêm trường Thống kê, đổi tên thành trường Trung học Tài chính - Thống kê trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội với nhiệm vụ tổ chức đào tạo cán bộ trung học về kinh tế và tài chính, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

     Năm 1987 tại quyết định số 2739/QĐ-UB ngày 03/7/1987 của UBND Thành phố Hà Nội giao cho trường Trung học Tài chính- Thống kê tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo trung học kinh tế của trường Quản lý kinh tế và đổi tên thành trường Trung học Kinh tế Hà Nội trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

          Năm 1989 đất nước bước sang giai đoạn mới, công cuộc đổi mới, nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho Trường những thuận lợi và khó khăn riêng. Trong giai đoạn này, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, trường Trung học Kinh tế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

      Trong thành tựu của quá trình đổi mới, có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, đó là cung cấp nguồn lực cần thiết cho nền kinh tế. Góp phần vào thành tựu chung đó, những năm học vừa qua trường TCKT Hà Nội đã bước vào một giai đoạn mới: chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu. Thực hiện và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập qua các chính sách học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp từ quỹ Chữ thập đỏ, xác nhận vay vốn từ ngân hàng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo nhằm khẳng định vị trí quyết định của người thầy, đồng thời giúp các em nhanh chóng trưởng thành, trở thành người cán bộ quản lý tài chính tương lai của đất nước.

      Năm 2008 để thống nhất trong hệ thống đào tạo, trường được đổi tên thành trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội.

Thông tin của trường:

Tên trường:   Trung cấp Kinh Tế Hà Nội       Mã trường:   0114

Địa chỉ:        102 Tân Ấp – Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại:    04.38293186              Fax: 04.37167571

Email: tc-kinhte@hanoiedu.vn       

     Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân viên kế toán và nhân viên quản lý tài chính có trình độ trung cấp, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

     Với 50 năm hình thành và phát triển, Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội là một đơn vị đào tạo có uy tín cao. Trong suốt quá trình đào tạo, nhà trường đã đầu tư nhiều cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nghiên cứu đổi mới ngành nghề đào tạo, cơ cấu kiến thức, xây dựng hệ thống các chương trình, giáo trình, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo để đáp ứng ngày một tốt hơn các nhu cầu của nền kinh tế. Đến nay, nhà trường đã cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn nhân viên kế toán và quản lý tài chính có chất lượng. Tỷ lệ học sinh ra trường được các đơn vị sử dụng lao động sử dụng cao. Nhà trường đã được xã hội tín nhiệm, các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới