Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Lịch trông thi các khóa

Lịch trông thi các khóa

08:34 | 23/09/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&B

MÔN: TCCT Kế toán  -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 27/09/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Thị Linh

H18

2

Đỗ Hà

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52B&53A

MÔN: Tài chính- Tiền tệ  -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 27/09/2018 

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Trần Thu Nga

H16

2

Vũ Đỗ Minh

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN LUẬT KINH TẾ

Thời gian: 8H  Thứ 6  ngày 28/09/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Chử Minh Huế

H23

4

Vũ Xuân Hòa

2

Đỗ Hòa Hợp

H24

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

3

Nguyễn Hồng Hà

H25

6

Lã  Ngọc Diệp

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới