Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Lịch trông thi tuần 11

Lịch trông thi tuần 11

11:09 | 05/02/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI TỐT NGHIỆP KHÓA 50.14

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thời gian: 13h Thứ 4 ngày 18/10/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Trần Thanh Tùng

 

2

Nguyễn Thị Linh

3

Nguyễn Hồng Hà

 

4

Nguyễn Hải Đường

5

Mai  Vân Anh

 

6

Nguyễn Song Hà

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI TỐT NGHIỆP KHÓA 50.14

MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

Thời gian: 13h Thứ 5 ngày 19/10/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Vũ Xuân Hòa

 

2

Lương Thị Hường

3

Trần Thu Nga

 

4

Nguyễn Quốc Hải

5

Nguyễn Thanh Ánh

 

6

Nguyễn Thanh Huyền

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI TỐT NGHIỆP KHÓA 50.14

MÔN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DN

Thời gian: 13h Thứ 6 ngày 20/10/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đỗ Hòa Hợp

 

2

Đinh Công Vượng

3

Dương Phương Chi

 

4

Nguyễn Hoàng Long

5

Phan Thị Huyền

 

6

Lã Ngọc Diệp

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới