Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Lịch trông thi tuần 6

Lịch trông thi tuần 6

06:13 | 17/10/2017

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI  - K50B

MÔN MARKETING

Thời gian: 13h Thứ 5  ngày 14/09/2017

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Vũ  Xuân Hòa

H18

2

Nguyễn Hoàng Long

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới