Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

10:22 | 04/09/2015

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng

          Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường như: quy mô đào tạo, định hướng phát triển, đề xuất mở ngành học mới, hệ đào tạo mới, chủ trương quản lý và điều hành công tác giảng dạy - học tập… của các hệ đào tạo, hình thức đào tạo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo.

Nhiệm vụ

          - Xây dựng chương trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy và học tập; chương trình và giáo trình, tài liệu môn học đối với ngành, chuyên ngành được phép đào tạo.        

- Xây dựng chương trình tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và báo cáo các công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục của nhà trường (thực hành, thực tập, thi giáo viên giỏi…).

          - Tổ chức thi kết thúc học phần, thi lại và thi tốt nghiệp cho các khoá, các hệ.

          - Phối hợp với phòng Công tác học sinh tổ chức đánh giá kết quả học tập- rèn luyện cho học sinh. Đề nghị cấp học bổng, cho học lại, thi lại, buộc thôi học, giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả học tập- rèn luyện của học sinh.

          - Tổ chức kiểm tra bằng tốt nghiệp, xét kết quả tốt nghiệp, đề nghị công nhận tốt nghiệp, xác nhận và cấp bằng, kết quả học tập- rèn luyện cho học sinh.

          - Tự kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn, tổng hợp kết quả tự kiểm định của các bộ phận trong nhà trường, chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Tham mưu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quyết định, thông tư, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục và đào tạo cho các khoa, bộ môn. Tổ chức quản lý các dữ liệu về đào tạo theo quy định của Nhà nước.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của phòng, các phương tiện, thiết bị được giao. Có kế hoạch sử dụng và bố trí hội trường, phòng học cho các lớp theo chương trình đào tạo. Lập dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan tới công tác đào tạo của phòng và nhà trường.

          - Hàng năm, phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức dự giờ, đánh giá phân loại giáo viên; đánh giá thực hiện mục tiêu chương trình đào tạo, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

          - Đề xuất, kiến nghị giải pháp với Ban giám hiệu về công tác đào tạo năm sau, khoá sau.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Thông báo mới