Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

02:24 | 04/09/2015

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chức năng:

- Giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch – tài chính.

- Thực hiện công tác Thu – Chi tài chính theo đứng chế độ

Nhiệm vụ:

- Lập dự toán, và quyết toán thu, chi  nguồn kinh phí của nhà trường ngân sách nhà nước cấp  hàng quý, hàng năm theo quy định của nhà nước.

- Lập báo cáo kê hoạch thu, chi và quyết toán nguồn kinh phí tự có theo quy định.

- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới