Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Phòng tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

10:24 | 04/09/2015

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chức năng

          Giúp Ban giám hiệu thực hiện quản lý công tác về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất của Nhà trường.

Nhiệm vụ

a. Tổ chức

          - Sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp với nhiệm vụ của Trường.

          - Thực hiện chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và của Nhà trường về công tác tổ chức cán bộ (nâng lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bồi dưỡng…).

          - Thường trực các Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

b. Công tác Văn thư – lưu trữ

          - Công tác Văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

          - Nghiên cứu đề xuất văn bản về quy định, quy chế, nội quy Nhà trường phù hợp với yêu cầu quản lý và hoạt động thực tế.

          - Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, lái xe, thợ điện nước, mộc nề, bộ phận trông giữ xe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, vệ sinh lớp học, khuôn viên trong trường.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động học kỳ, năm học trên các mặt của trường.

c. Cơ sở vật chất

          - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của Trường. Tham mưu, đề xuất lập - tổ chức thực hiện và quyết toán dự án (nếu có).

          - Mở sổ theo dõi và quản lý tài sản tổng hợp chung toàn đơn vị và từng bộ phận. Thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. Phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh.

          - Bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ chính trị nội bộ. Hướng dẫn khách, học sinh (khi có nhu cầu) đến đúng địa chỉ cá nhân, đơn vị có trách nhiệm.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới