Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh tầm nhìn

10:07 | 04/09/2015

 

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

     

      Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020 đã nêu rõ: mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 là đào tạo được 60% tỷ lệ lao động trong độ tuổi; và sau khi hoàn thành các chương trình của giáo dục nghề nghiệp, học sinh phải có “năng lực và có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong học tập và làm việc tương đương với học sinh ở các nước phát triển trong khu vực, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu lao động và khả năng cạnh tranh nhân lực của đất nước. Đến 2020 có trên 95% số học sinh tốt nghiệp được các doanh nghiệp và cơ quan sử dụng lao động đánh giá đáp ứng được các yêu cầu của công việc”. Để đạt được mục tiêu này, các trường cần phải xây dựng chiến lược phát triển để theo kịp với nhu cầu của xã hội.

      Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy; thường xuyên tổ chức các lớp học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, giáo viên trong trường… nhằm đào tạo được đội ngũ  cán bộ tài chính – kế toán trình độ TCCN đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của các nhà tuyển dụng và thị trường lao động. 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Thông báo mới