Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Thông báo khóa 50B: lịch học lại

Thông báo khóa 50B: lịch học lại

05:30 | 06/09/2018

LỊCH HỌC LẠI KHÓA 50

Hội trường H18

Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09/2018

STT

MÔN HỌC LẠI

NGÀY HỌC LẠI

Giáo viên giảng

1.

Thực tập Kế toán

 thủ công

7h 30 Thứ 3 ngày 04/09/2018

Cô Hằng

2.

Kiểm toán

7h30 Thứ 4 ngày 05/09/2018

Cô Vân Anh

3.

Kế toán máy

7h30  Thứ 5 ngày 06/09/2018

Cô Nhung

4.

Thực tập kế toán máy

13h30  Thứ 5 ngày 06/09/2018

Cô Thủy

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới