Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp QP14

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp QP14

06:07 | 17/10/2017

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

HỘI TRƯỜNG ÔN THI:  QPA-H23; QPB-24

Thời gian: 6h55 phút

STT

THỨ

NGÀY

LỚP QP14A

QP14B

1

3

26/9/2017

THẦY QUÂN- TCDN

CÔ HÀ-TCDN

2

4

27/9/2017

CÔ HẰNG- Kế toán

CÔ HƯỜNG- Chính trị

3

5

28/9/2017

CÔ HÒA- Chính trị

CÔ HÀ-TCDN

4

6

29/9/2017

CÔ HẰNG- Kế toán

CÔ THỦY- Kế toán

5

2

2/10/2017

THẦY QUÂN- TCDN

CÔ THỦY- Kế toán

6

3

3/10/2017

CÔ HẰNG- Kế toán

-

7

4

4/10/2017

CÔ HÒA- Chính trị

CÔ HƯỜNG- Chính trị

8

5

5/10/2017

CÔ HẰNG- Kế toán

CÔ THỦY- Kế toán

9

6

6/10/2017

-

CÔ THỦY- Kế toán

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới