Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Trông thi tuần 36

Trông thi tuần 36

12:55 | 06/04/2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 51A&B

MÔN: Bảo hiểm -  Thời gian: 8h  Thứ 5 ngày 12/04/2018  

     MÔN: Kế toán HP1 -  Thời gian: 9h30  Thứ 5 ngày 12/04/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Đỗ Hòa Hợp

H17

2

Lã Thị Ngọc Diệp

 

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI KHÓA 52.15

MÔN PHÁP LUẬT CHUNG

Thời gian: 8H  Thứ 6  ngày 13/04/2018

STT

CBCT 1

HT

STT

CBCT 2

1

Nguyễn Thu Hằng

H23

4

Đinh Công Vượng

2

Nguyễn Hải Đường

H24

5

Nguyễn Thị Linh

3

Mai Vân Anh

H25

6

Nguyễn Quốc Quân

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Thông báo mới