(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Trường Giang (Trà Vinh) tốt nghiệp trung học cơ sở được 5 năm và không học lên trung học phổ thông hay trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Bà Giang hỏi, nếu bà có nhu cầu học trung cấp nghề thì có thuộc đối tượng miễn học phí theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 quy định: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, bao gồm cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp thuộc đối tượng miễn học phí.

Theo quy định trên các đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chưa học qua các bậc trung học phổ thông hoặc các trình độ đào tạo tương đương khác, sau đó đủ điều kiện để học trung cấp nghề sẽ thuộc đối tượng miễn học phí theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở các quy định trên, đề nghị bà Nguyễn Thị Trường Giang đối chiếu với trường hợp của mình để đề xuất được hưởng chính sách miễn học phí.

Chinhphu.vn

 

02437.166.042 Tư vấn tuyển sinh