Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Liên hệ

Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 102, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3 716 6042  

Email: ttckthn_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Bản đồ

Thông báo mới