Liên thông đại học

1. Điều Kiện Tham Gia Liên Thông Đại Học:

 • Bằng Trung Cấp: Để tham gia liên thông vào chương trình đại học, bạn cần phải có bằng trung cấp hoặc tương đương. Bằng này thường phải liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành bạn muốn nghiên cứu ở đại học.
 • Điểm Trung Bình: Một số trường đại học có thể yêu cầu ứng viên có điểm trung bình trên bằng trung cấp đạt một ngưỡng nhất định.

2. Quy Trình Liên Thông Đại Học:

 • Nộp Đơn Xin Học: Bạn cần nộp đơn xin học vào chương trình liên thông tại trường đại học bạn muốn tham gia. Đơn xin học thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, lý do bạn muốn tham gia chương trình, và bằng trung cấp của bạn.
 • Kiểm Tra Đầu Vào: Một số trường có thể yêu cầu bạn tham gia kiểm tra đầu vào để đánh giá khả năng học tập của bạn và xác định môn học bạn phải học ở trình độ đại học.
 • Hồ Sơ Điểm: Bạn cần gửi bản sao bằng trung cấp và bảng điểm kèm theo phiên bản dịch thuận tiện nếu cần.

3. Thời Gian Và Cấu Trúc Chương Trình:

 • Thời Gian: Chương trình liên thông từ trung cấp lên đại học thường kéo dài từ 2 năm cho đến 3 năm tùy theo trường và ngành học.
 • Cấu Trúc: Bạn sẽ phải hoàn thành một số môn cốt lõi và môn chuyên ngành tương tự như các sinh viên đại học thông thường. Tuy nhiên, một số môn học có thể được miễn giảm dựa trên kiến thức bạn đã học ở trung cấp.

4. Các ngành liên kết Đại học:

 • Quản Trị Kinh Doanh: Chương trình liên kết đại học về quản trị kinh doanh tạo cơ hội cho sinh viên học về quản lý doanh nghiệp, tiếp thị, tài chính, và quản lý nguồn nhân lực.
 • Tài Chính – Ngân Hàng: Ngành tài chính và ngân hàng dạy các kỹ năng quản lý tài chính, giao dịch ngân hàng, và đầu tư.
 • Kế Toán: Chương trình kế toán tập trung vào kiến thức và kỹ năng liên quan đến phân tích tài chính, kiểm toán, và quản lý tài sản.
 • Thương Mại Điện Tử: Ngành này học về quản lý thương mại điện tử, marketing trực tuyến, và phát triển ứng dụng và dịch vụ trên mạng.
 • Quản Lý Dự Án: Chương trình này tập trung vào quản lý dự án từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, đến kiểm tra và đánh giá.
 • Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch: Ngành này giúp sinh viên hiểu về quản lý khách sạn, du lịch, và dịch vụ nhà hàng.
 • Quản Lý Rủi Ro và Bảo Hiểm: Chương trình này tập trung vào quản lý rủi ro và bảo hiểm, giúp bạn hiểu về cách đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính.
 • Quản Lý Công Nghiệp: Ngành này tập trung vào quản lý sản xuất và quá trình sản xuất trong ngành công nghiệp.
 • Quản Lý Kinh Tế: Chương trình này học về cách quản lý các khía cạnh kinh tế của doanh nghiệp và quốc gia.
 • Quản Trị Nhân Lực: Ngành quản trị nhân lực giúp bạn hiểu về quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.